Przynależność do organizacji

Jestem członkiem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Informacje o Stowarzyszeniu: www.fizjoterapeuci.org Rozmiar: 2653 bajtów