Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

od IX 2005 prywatna praktyka terapeutyczna

18 IV 2006- 31 VIII 2008 Akademia Medyczna w Gdańsku (aktualnie: Gdański Uniwersytet Medyczny) ,Zakład Fizjoterapii, stanowisko: instruktor

od 01 X 2008 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ,Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych, stanowisko: asystent